1. A Szolgáltató személye

system_check

A lakasok.hu oldal tulajdonosa, fenntartója az Ingatlanok Magyarország Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky utca 18-22.; nyilvántartási szám: 06-09-018446; adószám: 23720675-2-06; [email protected]). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja az Ingatlanok Magyarország Kft..
A felhasználók adatait az Ingatlanok Magyarország Kft. kezeli.

Az oldal üzemeltetését az Ingatlanok Magyarország Kft. megbízása alapján a Marco Polo Magyarország Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-206282; adószám: 25286920-2-41; [email protected]), valamint a World Web Data Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky utca 18-22.; cégjegyzékszám: 06-09-018060; továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: [email protected]
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.


2. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.kiadoalberlet.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.kiadoalberlet.hu oldalon található hivatkozás vezet.

3. A honlap célja

A honlap célja ingatlan-adatbázis létrehozása. A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a www.ingatlanok.hu-n regisztrált felhasználók építik.

4. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely felhasználó jogosult.

5. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a hirdetésben megadott, ingatlanra vonatkozó adatokon túl csak a felhasználó nevét, e-mail címét, illetve önkéntes hozzájárulás alapján telefonszámát kezeli, ezek az adatok az aktív hirdetésekben is megjelennek, annak érdekében, hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, telefonszámát, vagy teljes regisztrációját törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik. A változtatást, illetve törlést a Szolgáltató rendszere három munkanapon belül végrehajtja.
A hirdetésben megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik. A változtatást, illetve törlést a Szolgáltató rendszere három munkanapon belül végrehajtja.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.
A kezelt adatokat csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. A hírlevél-küldés rendszerét a Szolgáltató a felhasználók igényeinek figyelembe vételével alakítja ki.
Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatkezelő továbbítsa az oldal üzemeltetőjének a World Web Data Kft. részére, és azokat hasonló szolgáltatások céljára felhasználja, ebből a célból a felhasználót megkeresse. A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése az oldalhoz kapcsolódik, ezért az Epicenter Market Limited jogosult az adatokat átadni annak a személynek, aki az oldal üzemeltetését végzi.

6. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. A felhasználó más személyre, más személy ingatlanára vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

7. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

8. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

9. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító

Az adatkezelõ az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: 02411-0006

system_check

Cookie szabályzat

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. Jelen cookie szabályzat a lakasok.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik.

Mik azok a cookie- k?

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

Sütik fajtái

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet sütiket”) vagy „persistent” („állandó sütiket”).

Session cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen adat például a tényleges vásárlók aránya a honlapot még a bevásárlókosár elérése előtt elhagyó látogatókkal szemben.

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.

Harmadik féltől származó sütik

Weboldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.